ชนิดเส้นด้าย

 

ความรู้เบื้องต้นชนิดเส้นด้ายสปัน (ปั่นเกลียว) COTTON 100% หรือเส้นด้ายฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์

เส้นด้ายทอผ้าสามารถผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ หรือผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ชนิดต่างๆ

 แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ 3 กลุ่มหลักๆ

1 เส้นใยจากพืช  เช่น เส้นใยจากดอกฝ้าย ปอ เส้นใยลินิลจากต้นลินิน  เส้นใยจากไม้ไผ่ 

เส้นใยจากต้นบัว

2 เส้นใยฝ้ายผสม   CVC (ฝ้าย50+เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 50%) ส่วนTC 

(โพลีเอสเตอร์65%+ฝ้าย35%)

3 เส้นใยสังเคราะห์ 100% หรือผสมกันเอง เช่น TR (โพลีเอสเตอร์+เรยอง ) เส้นด้ายชนิด

นี้จะไม่ขอกล่าวถึง

 

 

  •  ขั้นตอนการผลิตเส้นด้าย 

1  ด้วยการนำใยฝ่ายที่ผ่านการหีบ บีบเอาเปลือกออก

2  ขบวนการสางใย เพื่อทำความสะอาดเศษเปลือกฝ้าย แมลง ถ้าผ่ายเครื่องสางใย 2 ครั้ง เส้นใยจะมีความสะอาดมากขึ้น ทำให้เส้นใยมีความ

    สม่ำเสมอ เรียบตลอดทั้งเส้น(Comb Yarn)  

3  เข้าสู่ขบวการปั่นด้ายมีที่ใช้อยู่ 2 แบบ 1 สปินนิ่ง (ตีเกลียว)  2 โออี (ลมพ่น) คุณสมบัติ คุณภาพ จะแตกต่างกันออกไป 

 

  • เบอร์เส้นด้าย  เส้นด้ายเบอร์ 1 มีความยาว 960 หลา ต่อน้ำหนัก 1 ปอนด์  และยังมีเบอร์ 5, 7, 10, 20, 32 ,34 ,40 ,50 ,60 เส้นด้าย

เบอร์ยิ่งสูง เส้นด้ายยิ่งเล็ก เส้นด้ายเส้นเล็กก็ต้องใช้ใยฝ้ายเส้นเล็กและยาวขึ้น ทำให้เส้นใยฝ้ายมีความละเอียดมาก ราคาเส้นใยฝ้ายก็จะยิ่งสูง

ตาม

     เส้นด้ายเบอร์   5 - 7  เหมาะสมสำหรับการใช้งานทำผ้าใบ ผ้าสายพาน เบาะเฟอร์นิเจอร์

     เส้นด้ายเบอร์ 10 -16 เหมาะทำผ้าตัดการเกง กางเกงยีนส์  ผ้ากระเป๋า               

     เส้นด้ายเบอร์ 20 -32 เหมาะทำผ้าปูที่นอน ผ้าตัดเสื้อ ผ้าทั่วไป แล้วแต่ลักษณการใช้งาน            

     เส้นด้ายเบอร์ 40 - 60 เหมาะทำผ้าปูที่นอน ผ้าตัดเสื้อ

 

  • จำนวนเส้นด้าย ต่อตารางนิ้ว(มาตราฐานสากล)

      คือจำนวนเส้นด้ายยืน(ทางตรง)+กับเส้นด้ายพุ่ง(ทางขวาง) เช่น ผ้า COTTON No.40 มี 210 เส้นต่อตารางนิ้ว,ผ้า CVC 32  180 เส้นต่อ

ตารางนิ้ว ส่วนที่มีการโฆษณาโครงสร้างที่แปลกไปจากนี้ เช่น 300-500 เส้นต่อ 10 ตารางเซ็นติเมตร แต่ต้องแปลงตัวเลขลงมาให้เป็นไปตาม

มาตราฐานต่อ 1 ตารางนิ้ว

 

Visitors: 46,870