สินค้าราคาพิเศษ แผ็คชุดสำเร็จ

ผ้าปูที่นอนรัดมุม 8-12 นิ้ว

แผ็คชุดพร้อมปลอกหมอน

1. ชนิดผ้า CVC 40/230 เส้น 

2. ชนิดผ้า Cotton 100% 40/230 เส้น

3. ชนิดผ้า Cotton 100% Satin ริ้ว  40/250 เส้น


  • ผ้าC220แผ็ค3ชิ้น.jpg
    ผ้าปูที่นอน Cotton 100% 40/230 เส้น รัดมุม 10 นิ้ว 1. ขนาด 3.5 x 6.5ฟุต 1 ผืน พร้อมปลอกหมอน 1 ใบ 2. ขนาด 5.0 x 6.5ฟุต 1 ผืน พร้อมปลอกหมอน 2 ใบ 3. ขนาด 6.0 x 6.5ฟุต 1 ผืน พร้อมปลอกห...

  • ผ้าCVC220แผ็คชุด.jpg
    ผ้าปูที่นอน CVC 40/230 เส้น รัดมุม 10 นิ้ว 1. ขนาด 3.5 x 6.5ฟุต 1 ผืน พร้อมปลอกหมอน 1 ใบ 2. ขนาด 5.0 x 6.5ฟุต 1 ผืน พร้อมปลอกหมอน 2 ใบ 3. ขนาด 6.0 x 6.5ฟุต 1 ผืน พร้อมปลอกหมอน 2 ใบ

  • ซาตินริ้วแผ็ค3ชิ้น3.jpg
    ผ้าปู Cotton100% Satin ริ้ว 40/250 เส้น รัดมุม 10 นิ้ว 1. ขนาด 3.5 x 6.5ฟุต 1 ผืน พร้อมปลอกหมอน 1 ใบ 2. ขนาด 5.0 x 6.5ฟุต 1 ผืน พร้อมปลอกหมอน 2 ใบ 3. ขนาด 6.0 x 6.5ฟุต 1 ผืน พร้อมป...
Visitors: 46,870