ผ้าปูรัดมุม Satin ริ้ว40/250เส้น

ผ้าปู  Cotton100% Satin ริ้ว 40/250 เส้น รัดมุม 10 นิ้ว 

1. ขนาด 3.5 x 6.5ฟุต  1 ผืน พร้อมปลอกหมอน 1  ใบ

2. ขนาด 5.0 x 6.5ฟุต  1 ผืน พร้อมปลอกหมอน 2 ใบ

3. ขนาด 6.0 x 6.5ฟุต  1 ผืน พร้อมปลอกหมอน 2 ใบ 

Visitors: 46,268